Zamknij

REKLAMA
12:53, 12.09.2019
Od 2 września trwa głosowanie w ramach projektu budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Zobaczcie propozycje.
10:11, 03.09.2019
Do głosowania w ramach budżetu na 2020 rok, zakwalifikowanych zostało 10 wniosków. Głosowanie potrwa do 30 września.
09:34, 29.08.2019
Zakoń­czył się remont drogi gmin­nej nr 150437C w cen­trum miej­scowo­ści Mielno. Dwa dni temu nastąpił odbiór techniczny. W ramach tej inwestycji na 264 metrowym odcinku wykonano pod­budowę drogi oraz nawierzch­nię z mieszanki mineralno-​asfaltowej, a także zjazdy do posesji. W odbiorze tech­nicz­nym drogi uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, sekretarz gminy Joanna Zemełka, inspek­tor ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusław Kawka, inspek­tor nad­zoru budow­lanego Andrzej Nowakow­ski oraz kierow­nik budowy z „Zakładu Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski” Krzysz­tof Kowal­ski. Koszt tego przed­się­wzięcia to kwota 161.460,37 zł, z czego 51 300,00 zł to dofinan­sowanie z Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.
10:35, 29.07.2019
W poniedziałek, 29 lipca do północy można złożyć w Enei, lub innym obsługującym nas sprzedawcy energii elektrycznej, oświadczenia, dające możliwość obniżenia cen energii w drugim półroczu do poziomu z 2018 roku.
09:00, 21.07.2019
Dobiegają końca prace związane z prze­budową drogi gmin­nej nr 150437C o długo­ści 264 m. Moder­nizacja ułatwi miesz­kań­com dojazd do grun­tów rolnych.
11:07, 25.01.2019
Nowe ścieżki rowerowe, docieplenie budynków publicznych, budowa przedszkoli czy klubów dziennego pobytu zakładają projekty, nad którymi debatowano kilka dni temu w inowrocławskim starostwie.
09:15, 09.01.2019
W tym roku sklepy będą czynne tylko w jedną niedzielę miesiąca! Duże zmiany w handlu!
13:12, 02.01.2019
Od 1 stycznia 2019 r. osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z tzw. „małego ZUS-u” i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodów.
1
22:01, 30.10.2018
Roboty na drodze wojewódzkiej w Pakości ponownie zostały wstrzymane przez konserwatora zabytków.
11:37, 02.10.2018
Wiadomo już, jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Mieszkańcy miasta i gminy Pakość już głosowali, a w przyszłym roku będzie czas na finalizację propozycji.
1
09:26, 19.09.2018
Na wniosek Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala wczoraj na Rynku odbyło się spo­tkanie na temat realizacji prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255, prze­biegającej przez cen­trum miasta.
11:36, 14.09.2018
Trwają intensywne prace przy budowie Przedszkola Miejskiego w Pakości. Według zapewnień kierownika budowy wszystko idzie zgodnie z ustaleniami. Nowa placówka będzie jednokondygnacyjna, przyjazna dla maluchów i usytuowana obok Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.
00:00, 31.08.2018
BMW M Performance Roadhow to propozycja BMW Dynamic Motors w Bydgoszczy dla miłośników motoryzacji w najlepszym wydaniu. Liderów jest wielu, ale przywódca tylko jeden - przekonasz się o tym już 8 września w Bydgoszczy.
00:00, 17.08.2018
Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, co kryje się pod hasłem "Radość z jazdy". Salony BMW Dynamic Motors w Toruniu i Bydgoszczy już czekają na ciebie.
17:19, 15.08.2018
Wiele wskazuje na to, że przy marketach Dino pojawią się stacje benzynowe. Należąca do grupy Dino spółka otrzymała koncesję na sprzedaż paliw. Oznacza to, że sieć będzie bez ograniczeń mogła handlować również w niedziele.
© pakosc24.pl | Prawa zastrzeżone