Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
14:24, 23.09.2020
Znajdujący się przy ul. Rynek 2/2 w Pakości sklep Kup-Ciuszek zostanie zamknięty. Ruszyły wyprzedaże ubrań -20% -40% -50%, a część rzeczy dostępna jest w cenach hurtowych.
12:13, 18.09.2020
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił dziś wyniki przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 225 Pakość-Strzelno”. Najkorzystniejszą ofertę na dokończenie inwestycji złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. z Inowrocławia z ceną ofertową 5 653 543,24 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa, o czym poinformujemy.
07:00, 11.09.2020
Projekt pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie” złożony przez Gminę Pakość spełnia warunki wyboru projektu i w konsekwencji został wybrany do otrzymania dofinansowania. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę boiska w Dziarnowie.
12:21, 02.09.2020
Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2021 rok. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2021roku. Wnioski należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w ter­minie do 30 września. Wnioski winny określać: rodzaj przed­się­wzięcia, uzasad­nienie celowo­ści jego realizacji, wysokość nakładów finan­sowych oraz źródła finansowania.
2
15:12, 28.08.2020
Powiat Inowrocławski zgłosił do Funduszu Dróg Samorządowych kolejne zadania inwestycyjne. Będzie to przebudowa drogi powiatowej Helenowo - Cieślin w Sójkowie i Cieślinie.
11:42, 25.08.2020
Teraz Warszawa i okolice, a wkrótce także Pakość. Pracownicy sieci Biedronka rozpoczynają pracę w nowych czerwono-czarnych uniformach. To już kolejna odsłona zmian, które zachodzą w sieci sklepów Biedronka z okazji jej 25-lecia na polskim rynku.
12:20, 10.08.2020
Dziś rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej relacji Kościelec-Węgierce, których wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG z siedzibą w Inowrocławiu.
10:54, 10.08.2020
Tegoroczny budżet Gminy Pakość to 48 063 284 zł. Sprawdź, na co i skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym budżecie.
12:21, 05.08.2020
Pismo Wspólnota przygotowała ranking kolejnej edycji bogactwa samorządów. Pierwsza trójka rankingu nie uległa zmianie. Bogactwem na szczycie rankingu cieszą się Sopot, Płock i Gliwice. Tuż za nią Dąbrowa Górnicza. Gdzie w tym zestawieniu znajdują się miasta naszego powiatu?
20:21, 30.07.2020
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił przetarg na dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 255.
15:00, 30.07.2020
Dwa nowe odcinki sieci wodociągowej powstały w Ludkowie oraz Kościelcu. Koszt obu inwestycji to prawie 100 tysięcy złotych.
14:08, 30.07.2020
Trwają prace przy budowie parkingu obok bloku na Roszarni. Inwestycja została zaplanowana przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Inowrocławskiej 12d.
20:50, 29.07.2020
Do piątku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ma ogłosić przetarg na dokończenie prac remontowych DW255 w Pakości. Prace miałyby ruszyć w listopadzie.
2
10:16, 29.07.2020
Przewóz towarów koleją będzie szybszy, sprawniejszy, bezpieczniejszy, a w wagonach więcej ładunków. To zakładany efekt prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z Inowrocławia do Wapienna.
09:58, 23.07.2020
Do użytku oddany został 450 metrowy odcinek drogi, na którym położona została nawierzchnia bitumiczna. Wykonane zostały pobocza i zjazdy na posesje i pola, a odwodnienie powierzchniowe wykonane zostało za pomocą spadków poprzecznych.