Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
1
14:05, 19.09.2020
W poniedziałek 21 września odbędzie się ostatnie pożegnanie Wiktorka - małego wojownika z Łącka. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele św. Bonawentury w Pakości o godz. 14.00.
11:58, 18.09.2020
W środę burmistrz Pakości Zygmunt Groń spotkał się z Wiesławą Pawłowską, starostą inowrocławskim. Głównym tematem było wyprowadzenie ruchu pojazdów wielkotonażowych z tzw. "małej obwodnicy".
11:13, 18.09.2020
Uczniowie z klasy II A liceum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu objęci programem pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Edukacji Wojskowej – Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, szkolili się wczoraj na terenie szkoły.
14:00, 17.09.2020
W celu zapobiegania kolizjom drogo­wym i polep­szenia bez­pieczeń­stwa w ruchu drogo­wym, na zlecenie Gminy Pakość nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu na pewnych odcinkach drogi gminnej.
12:28, 16.09.2020
Rozpoczął się sezon na grzybobranie. Ważne, by podczas wyprawy do lasu zachować ostrożność i nie zgubić się. Przeczytaj wskazówki, które pozwolą na uniknięcie stresujących sytuacji w czasie grzybobrania.
10:46, 16.09.2020
Można otrzymać 40% bonifikatę od opłaty jed­norazowej za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów.
07:00, 15.09.2020
Enea Operator informuje o wyłączeniu prądu 17 września. Przerwa w dostawie przewidziana jest w godzinach: 8.30-14.00. Prądu nie będzie na ulicy Radłowskiej, Hankiewicza, Polnej oraz Mogileńskiej od strony Jankowskiej.
2
15:57, 12.09.2020
Burmistrz Zygmunt Groń wraz z burmistrzem Barcina Michałem Pęziakiem podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali podjęcie wspólnych działań na rzecz ponownego uruchomienia kolejowych połączeń pasażerskich na linii Inowrocław – Barcin przez Pakość a docelowo na linii Inowrocław – Żnin.
13:12, 10.09.2020
Trwają prace remontowe na drodze gminnej Kościelec - Węgierce. Na trasie jest już nowa nawierzchnia, a do wykonania pozostało m.in. obustronne utwar­dzenie poboczy kruszywem łamanym oraz wykonanie zjaz­dów na posesje. Zakończenie prac zaplanowano na koniec września.
10:59, 10.09.2020
Ojciec Kamil Paczkowski, proboszcz parafii pw. św. Bonawentury, kustosz Kalwarii Pakoskiej oraz abp Wojciech Polak, prymas Polski zapraszają do udziału w uroczystościach odpustowych ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
12:52, 09.09.2020
W miniony poniedziałek odznaczono strażaków z kilku kujawsko-pomorskich powiatów. Uroczystość została zorganizowana w Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu.
11:05, 09.09.2020
Egzaminy zawodowe III klasy Technikum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, które przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca zakończyły się sukcesem.
1
10:55, 08.09.2020
Zakończono wymianę instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Kościelcu. W sieci wreszcie płynie dobra jakościowo woda pitna dla mieszkańców.
09:22, 08.09.2020
Kilka dni temu w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie kraju przysięgę wojskową złożyli absolwenci szkół objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej.
12:40, 05.09.2020
Ruszył Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiąz­kowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycz­nym, dostar­czającym szerokiego zakresu infor­macji o gospodar­stwach rol­nych na wszyst­kich szczeblach podziału terytorial­nego kraju.