Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
19:15, 20.11.2019
W Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego odbędzie się kiermasz świąteczny. To wieloletnia tradycja, a w tym roku znów będzie czekać moc atrakcji.
10:06, 20.11.2019
Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego wzięła udział w akcji "Opatrunek na ratunek". W poniedziałek podsumowano i zakończono zbiórkę.
15:10, 14.11.2019
Gmina otrzymała grant w kwocie 18 339,00 zł na realizację Mikroprojektu pn. „Gmina na czasie w gminie Pakość” w projek­cie „Gmina na czasie” (Umowa Nr POPC.03.01.00 – 00-​0099/​18) realizowanego w ramach Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kom­peten­cje spo­łeczeń­stwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz roz­woju kom­peten­cji cyfrowych”.
19:31, 09.11.2019
Urząd Miejski w Pakości, Ośrodek Kultury i Turystyki, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość ogłaszają zapisy na odbiór bonu dla dzieci od 0-12 lat na paczki świąteczne.
13:19, 05.11.2019
Za nami kolejna edycja kwesty zorganizowanej przez fun­dację Kal­waria Pakoska.
08:08, 01.11.2019
Za nami X sesja Rady Miejskiej w Pakości. Podczas niej została przed­stawiona Infor­macja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pakość w roku szkol­nym 2018/​2019. Szczegóły: http://www.pakosc.pl/images/stories/2019/10/Informacja_Oswiata/Informacja_o_realizacji_zadan_oswiatowych_2018_2019.pdf
12:39, 30.10.2019
W poniedziałek burmistrz Pakości Zygmunt Groń udał się z wizytą do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Włodarz został zaproszony przez premiera Mateusza Morawieckiego na spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, którego celem było omówienie współpracy na najbliższe lata.
11:26, 30.10.2019
Członkowie Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość mają pomysł w związku z nadchodzącym świętem zmarłych. To również idea będąca ulgą dla środowiska oraz portfeli mieszkańców.
13:29, 25.10.2019
Dzień Kundelka – nieformalne polskie święto kundelka, czyli wszystkich wielorasowych psów, obchodzone corocznie 25 października, czyli w dzień po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. Październik jest też miesiącem dobroci dla czworonogów.
12:55, 25.10.2019
Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prezes firmy Magic Gar­den Daniel Gacek oraz dyrek­tor wykonaw­czy Stowarzyszenia Regional­nego Połtawy Wołodymyr Mykichuk pod­pisali w środę memoran­dum o wzajem­nym poro­zumieniu i współ­pracy. Dla Gminy Pakość jest to drugie poro­zumienie zawarte z Ukrainą. Pierw­sze pod­pisane zostało 24 września 2018 r.
13:45, 12.10.2019
W budynku po byłym Przed­szkolu Miej­skim w Pako­ści powstaje dom dzien­nego pobytu dla Seniorów. Aktual­nie trwają prace budowlano-​adaptacyjne.
09:00, 11.10.2019
Większość upraw wymaga środków ochrony roślin. Prawidłowe zabiegi wykonywane przy pomocy odpowiednich środkach ochrony roślin wymaga doświadczenia i wiedzy, jak postępować z substancjami chemicznymi. Rolnicy z Gminy Pakość mogą wziąć udział w szkoleniu chemizacyjnym. Szczegółowe informacje dostępne są na grafice.
09:20, 27.09.2019
Głównym tematem wczorajszej sesji Rady Miejskiej było uchwalenie budżetu za I pół­rocze 2019 rOKU.
14:49, 26.09.2019
Rok szkolny w pełni. Warto jednak zobaczyć, co działo się w szkole podczas wakacji. Była to okazja do drobnych napraw, gruntownych porządków oraz remontów.
11:12, 24.09.2019
Autobusy szkolne nie tylko dla uczniów. Z autobusów mogą korzystać także mieszkańcy poprzez zakup biletu u kierowcy. Aktualny rozkład jazdy dostępny w linku: http://www.pakosc.pl/images/stories/2019/ROZKLAD_JAZDY_AUTOBUSOW_szkolnych.pdf
© pakosc24.pl | Prawa zastrzeżone