Zamknij
REKLAMA

Wczoraj uczcili 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

20:50, 12.11.2019 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj
REKLAMA

101. rocz­nica odzyskania nie­pod­legło­ści prze­biegała w naszej gminie pod znakiem pamięci i wdzięcz­no­ści dla tych, którzy wywal­czyli nam wol­ność oraz jej bronili.

Poniedział­kowe obchody roz­poczęła msza święta w inten­cji Ojczyzny w kościele pw. św. Bonawen­tury, którą odprawił o. Kamil Pacz­kow­ski. Kościół w tym dniu dekorowały biało-czerwone kwiaty, a dodat­kowo o oprawę muzyczną pod­czas mszy zadbał chór ProNobis z Janikowa, na czele z dyrygen­tem Sławomirem Paluchem. Po mszy odbył chór dał koncert.
W pod­niosłym nastroju poczty sztan­darowe, delegacje i uczest­nicy Mszy św. prze­szli pod pomnik na plac klasz­torny, gdzie zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski w swoim prze­mówieniu przy­po­mniał trudną drogę do odzyskania przez Pol­skę Nie­pod­legło­ści. Następ­nie zgromadzeni złożyli wiązanki kwiatów.W czę­ści artystycz­nej w Ośrodku Kul­tury i Turystyki uczniowie ze szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich przed­stawili mon­taż słowno – muzyczny o tematyce nie­pod­legło­ściowej. Uroczystość była kolejną lek­cją historii i okazją do reflek­sji nad tym, czym jest i jak wiele znaczy dla nas wolna ojczyzna. Przy­byli miesz­kańcy mogli skosz­tować rogali mar­ciń­skich.

W uroczysto­ści udział wzięli: dyrek­tor biura posła Bar­tosza Kow­nac­kiego Krzysz­tof Magierow­ski, radny powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz Gminy Joanna Zemełka, skarb­nik gminy Anna Kruszka, radni Rady Miej­skiej, dyrek­torzy placówek oświatowych gminy, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej — Okręg Byd­goszcz Piotr Mądry, komen­dant komisariatu w Pako­ści Michał Wiśniew­ski oraz miesz­kańcy gminy.

[ZT]745[/ZT]

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz