Zamknij
REKLAMA

Fundusze unijne w Gminie Pakość

09:44, 12.02.2020 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj Zdjęcie ilustracyjne/pixabay
REKLAMA

W bieżącym roku koń­czy się okres obowiązywania Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujaw­sko–Pomor­skiego na lata 2014– 2020, w ramach którego m.in. gminy mogły pozyskiwać środki unijne na realizację waż­nych dla ich miesz­kań­ców zadań.

Ze środ­ków tego programu wybudowano szereg nowych dróg, sieci kanalizacyj­nych i wodociągowych, pobudowano nowe przed­szkola i żłobki. Inwestowano rów­nież w tzw. „projekty mięk­kie” ukierun­kowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem spo­łecz­nym. Gmina Pakość jest na terenie wojewódz­twa kujaw­sko–pomor­skiego, a przede wszyst­kim naszego regionu jed­nym z liderów pozyskiwania środ­ków pochodzących z fun­duszy unij­nych.

Mapa obrazuje war­tość dofinan­sowania unij­nego w pod­pisanych umowach w RPO WK-P na lata 2014–2020 na 1 miesz­kańca we wszyst­kich gminach wojewódz­twa kujaw­sko–pomorskiego.

[ZT]959[/ZT]

 

(#ZawszeNaCzasie)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

Ktoś Ktoś

0 0

Jak to to wy pakoskie gnidy korzystacie z pieniędzy od niedobrych Niemców?To wy honoru nie macie 13:52, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz