Zamknij
REKLAMA

Radni uchwalili budżet Gminy Pakości na 2020 rok

10:30, 20.12.2019 | #ZawszeNaCzasie
REKLAMA
Skomentuj
fot. UM Pakość

Podczas wczorajszej sesji Rady Miej­skiej zatwierdzono najważniejszy dokument, który w kolejnym roku będzie najważniejszy dla miasta i gminy Pakości. To projekt uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2020 rok.

Według uchwalonego budżetu w przy­szłym roku dochody gminy wyniosą 48 063 283,86 zł, z czego dochody bieżące to kwota 42 057 816,00 zł a dochody mająt­kowe to kwota 6 005 467,86 zł. Rów­nież wydatki opiewają na kwotę 48 063 283,86 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 41 739 816,00 zł oraz wydatki mająt­kowe to kwota 6 323 467,86 zł. Uchwalony budżet jest zatem budżetem zrów­noważonym czyli dochody w pełni pokrywają wydatki.

W wydat­kach stałych naj­więcej, bo ponad 13 mln zł miasto wyda na oświatę. Porów­nywalną kwotę czyli ponad 12,5 mld zł — prze­znaczono na m.in. świad­czenia Rodzina 500+ oraz fun­dusz alimen­tacyjny. Na pomoc spo­łeczną w projek­cie budżetu zagwaran­towano ponad 3,5 mln zł, a inwestycje pochłoną ponad 6 mln zł.

W projek­cie znalazła się zarówno duża inwestycja, jak i cały szereg mniej­szych, lokal­nych. Naj­więk­szym zadaniem inwestycyj­nym jest uzbrojenie terenów inwestycyj­nych w m. Gieb­nia. Natomiast wśród mniej­szy wymienić można prze­budowa drogi gmin­nej Kościelec-?Węgierce i Ludwiniec-?Dobieszewiczki, budowa boiska spor­towego w m. Dziar­nowo, zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści, roz­budowa sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulicz­nego. W budżecie prze­widziano rów­nież inwestycje związane ze szkol­nic­twem. Do tych zadań na przy­szły rok należą: zagospodarowanie terenu wokół Przed­szkola Miej­skiego i przy Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, moder­nizacja sali gim­nastycz­nej przy Szkole Pod­stawowej im. E. Est­kow­skiego jak rów­nież prze­budowa boiska spor­towego na boisko wielofunk­cyjne w Kościelcu.

[ZT]814[/ZT]

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© pakosc24.pl | Prawa zastrzeżone