Zamknij
REKLAMA

Szukasz pracy? Zobacz ofertę

12:02, 13.02.2020 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj
REKLAMA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy sprzątaczki w pełnym wymiarze godzin, czyli 40h/tydzień.

1. Wymagania niezbędne:

 •  wykształcenie co najmniej podstawowe

(wg. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2019 r. poz.1282/; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ze zm. /Dz.U. z 2018 r. poz. 936/)

 • umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźnego.


2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami,
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
 • odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •  Utrzymywanie w czystości przydzielonego rejonu sprzątania, a w szczególności:

a) wywietrzenie sprzątanych pomieszczeń,
b) zamiatanie i mycie podłóg,
c) odkurzanie i mycie parapetów, tablic, mebli i innych przedmiotów będących na wyposażeniu sprzątanych pomieszczeń,
d) mycie lamperii i drzwi,
e) mycie sanitariatów, glazury i umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
f) odkurzanie ścian,
g) wynoszenie śmieci,
h) po sprzątnięciu pomieszczeń sprawdzić zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygasić oświetlenie.

 •  opieka nad kwiatami w przydzielonym rejonie.
 • mycie okien w okresie ferii zimowych i letnich.
 • dokonywanie porządków generalnych w okresie ferii zimowych i letnich oraz po remontach.
 • troska o całość sprzętu szkolnego w pomieszczeniach podlegających sprzątaniu.
 • pomoc przy odśnieżaniu.
 • obowiązek sygnalizowania o wszelkich uszkodzeniach sprzętu szkolnego, o spostrzeżeniach dotyczących prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektrycznych i centralnego ogrzewania.
 • zgłaszanie zauważonych usterek sekretarzowi szkoły.
 • pełnienie, w przypadkach koniecznych zastępstw za nieobecne sprzątaczki.
 • inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

Ponadto, na podstawie Kodeksu pracy oraz w oparciu o postanowienia regulaminu pracy ponosi odpowiedzialność za:
a) przestrzeganie dyscypliny pracy,
b) przestrzeganie przepisów BHP,
c) efektywne wykorzystanie czasu pracy,
d) oszczędne gospodarowanie środkami czystości,
e) kontrolowanie zużycia wody i energii elektrycznej w przydzielonym rejonie,
f) dbałość o mienie zakładu w tym szczególnie powierzony sprzęt i środki do utrzymania czystości.

4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do pracy,
b) Curriculum Vitae opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).

Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

Aplikacja nie zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

5.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego do godz.15.00 w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko SPRZĄTACZKA" osobiście w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, ul. Błonie 2 (sekretariat) lub przesłać listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Błonie 2, 88-170 Pakość.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości (data wpływu do SP im. Pow. Wlkp. Pakość).
Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą przyjmowane.

6. Dodatkowe informacje:
O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania dokumentów.

7. Dokumenty osób, które nie zostaną przyjęte do pracy będą przechowywane przez 3 miesiące z możliwością odbioru przez kandydatów w tym czasie a następnie niszczone.

[ZT]967[/ZT]

 

(#ZawszeNaCzasie)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz