Zamknij

Jakie świadczenia odszkodowawcze przysługują za błąd przy porodzie?

17:17, 10.01.2019 | Materiały partnera
Skomentuj

Ciąża to z reguły najszczęśliwszy czas w życiu każdej kobiety. Przyszła mama z niecierpliwością czeka na chwilę, w której zobaczy swojego ukochanego maluszka.

Najważniejsze dla obojga rodziców jest to, aby dziecko urodziło się zdrowe. Dlatego kobieta w okresie ciąży, porodu jak i połogu jest pod szczególną opieką personelu medycznego, lekarzy ginekologów-położników oraz położnych. Nie zawsze jednak sama ciąża jak i poród przebiegają bez komplikacji. Zdarzają się przeróżne powikłania, a także niestety błędy medyczne, popełniane przez wykwalifikowany personel.

Błędy medyczne, do których dochodzi na sali porodowej

Wiele razy słyszy się o błędzie popełnionym przez lekarza, coraz częściej tego typu sytuacje nagłaśniane są przez ogólnokrajowe media. Jednak niewielu z nas wie, czym tak naprawdę są błędy medyczne. Według orzeczenia SN, błąd medyczny rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym. Natomiast błędy medyczne okołoporodowe występują w wyniku błędnej diagnozy oraz terapii w okresie ciąży i w czasie porodu. To pociąga za sobą często bardzo poważne konsekwencje natury medycznej. Do najczęstszych błędów w czasie porodu należy:

 • niewykonanie lub zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia
 • niewłaściwe zdiagnozowanie stanu zdrowia matki i dziecka, prowadzące do nierozpoznania wad wrodzonych płodu
 • brak odpowiedniego monitorowania stanu zdrowia matki i dziecka, szczególnie w czasie porodu

Tego typu błędy mają bardzo poważne skutki medyczne, ze śmiercią dziecka lub rodzącej włącznie. Do niektórych następstw błędów medycznych okołoporodowych zalicza się:

 • niedotlenienie okołoporodowe
 • porażenie mózgowe noworodka
 • zamartwica dziecka,
 • urazy biodra, obojczyka, czaszki dziecka
 • krwawienie z macicy u matki
 • uszkodzenie lub wypadnięcie macicy
 • uszkodzenie dróg moczowych rodzącej

Komu należy się odszkodowanie za błąd medyczny?

Za okołoporodowy błąd w sztuce lekarskiej przysługują roszczenia. Mogą one mieć formę zadośćuczynienia, które ma za zadanie pokryć szkodę niematerialną powstałą na skutek błędu, na przykład ból fizyczny oraz krzywdę psychiczną. Innym rodzajem rekompensaty jest odszkodowanie, które służy pokryciu szkody materialnej, czyli na przykład kosztów leczenia, rehabilitacji, leków, sprzętu medycznego. Poszkodowani mogą liczyć też na rentę – na przykład w przypadku, gdy na skutek błędu matka utraciła zdolność do pracy. Co więcej, świadczenie w formie renty może otrzymać również dziecko. Jeśli następstwem błędu była śmierć dziecka lub matki, należy się także zwrot kosztów pogrzebu.

- Niestety, w polskiej rzeczywistości szpitalnej nie jest rzadkością postępowanie niezgodne z wymaganiami stawianymi przez aktualną wiedzę medyczną. Poszkodowani pacjenci mają prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych - mówi prawnik z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym. W przypadku błędów medycznych okołoporodowych dochodzić roszczeń mają prawo:

 • rodzice dziecka
 • dziecko (zazwyczaj reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego)
 • osoby najbliższe (w przypadku śmierci matki lub dziecka, należą do nich między innymi ojciec dziecka, dziadkowie dziecka, rodzeństwo).
()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© pakosc24.pl | Prawa zastrzeżone